8. ročník CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ANIMOVANÉ TVORBY DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2024 JE ODSTARTOVANÝ! A NA PLÁTNECH KIN MŮŽE ZÁŘIT V ROCE 2024 I VÁŠ FILMEČEK.

 

ANIMÁG Kroměříž 2024 jedeee!

Vítejte na úvodní stránce soutěže, protože právě zde vám všem napovíme, poradíme a ukážeme  JAK VYHRÁT TABLET za skvělý animovaný snímek…

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT JAKO PRVNÍ? HARMONOGRAM!

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE | 1. listopadu 2023

Nadějní animátoři tvoří od listopadu 2023 do března 2024

Příjem soutěžních snímků | v průběhu měsíce března 2024

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE | ke dni 31. 3. 2024

Hodnocení snímků porotou | v průběhu dubna 2024

Divácké hodnocení snímků vybraných porotou do přehlídky | květen 2024

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A OCENĚNÍ AUTORŮ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SNÍMKŮ | začátek června 2024

 

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT JAKO DRUHÉ? PRAVIDLA PRO NOVÝ ROČNÍK!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžní kategorie a motivační témata 8. ročníku soutěže ANIMÁG 2024

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Porota má možnost také vyhlásit kategorie nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínky (zejména technické) pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií. 

 

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: 

Co se nám to stalo, když se z kapsy vysypalo…

 

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: 

AKCE – REAKCE: HLADCE – OBRATCE

 

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: 

Hlavou běží příběh s věží!

 

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Využití motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je jeden z hodnocených parametrů pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky, které nesplňují některý z parametrů níže uvedených, mohou porotou vyhodnoceny jako důležitý inspirační zdroj a  na základě jejího rozhodnutí mohou být zařazeny do přehlídky právě v nesoutěžní /přehlídkové/ kategorii. 

 

STRUČNĚ: TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená především formou klasických animačních postupů:

technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film, porota sleduje také rok vytvoření – pro 8. ročník soutěže musí být 2023 a 2024. Délka snímku pro zařazení do soutěže je doporučena následovně: 1:30 – 3:59 minut včetně titulků.

Delší nebo kratší snímky mohou být porotou zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2023. 

Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz v době únor – březen 2023. Pokud chcete odeslat snímek dříve – kontaktujte nás a vše domluvíme.

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOUTĚŽE aneb CO JE OPRAVDU DŮLEŽITÉ 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

 • Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená především formou klasických animačních postupů: technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film.
 • Porota sleduje také rok vytvoření – pro 8. ročník soutěže (Animág Kroměříž 2024) to musí být rok 2023 a 2024.
 • Délka snímku pro zařazení do soutěže je doporučena následovně: 1:30 – 3:59 minut včetně titulků. Delší nebo kratší snímky mohou být porotou zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2023.
 • Titulky soutěžního snímku slouží také jako uvedení důležitých informací pro identifikaci v soutěži: název snímku, jméno autora, název školy (pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)) a rok vytvoření snímku.
 • Porota sleduje také podíl klasické animace – tedy stop motion snímání políčko po políčku a kombinace s postupy softwarovými apod. S ohledem na postupující znalosti a dovednosti v oblasti ICT, je možné tyto elektronicky vytvořené prvky do snímků vkládat. Podíl klasické tvůrčí práce animátora by však neměl přesahovat podíl elektronicky dodané akce. Posouzení je zcela v intencích působení a odpovědnosti odborné poroty.
 • Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz v době únor – březen 2024.

 

DOPORUČENÝ SYSTÉM NOMINACE SNÍMKŮ:

Soutěž je postavena na výzvě školám, volnočasovým zařízením a dalším institucím, které mají možnost nominovat nejzdařilejší snímky dle pravidel do soutěžní přehlídky. Systém předpokládá realizaci školní kola v rámci ZŠ, SŠ, ZUŠ, volnočasových zařízení.

V Kroměříži proběhne od 1. 4. 2024 pod dohledem odborné poroty celostátní (ústřední) kolo s vyhlášením výsledků 28. 5. 2024.

 

HODNOCENÍ SNÍMKŮ, OCENĚNÍ:

Hodnocení odborné poroty je dvoustupňové.

 • Nejprve vybere odborná porota z přijatých filmů maximálně 35 nejzdařilejších snímků (maximálně 10+10+10 z každé soutěžní kategorie + 5 z nesoutěžní přehlídkové kategorie, nebo dle možností konkrétního ročníku), které postupují do divácké přehlídky a získávají základní Ocenění stříbrného plátna.
 • V druhém stupni hodnocení porota určí ze „snímků stříbrného plátna“ vítěze v každé soutěžní kategorii a podkategorii a udělí hlavní „Ocenění poroty“. Porota si však vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění v případě malé naplněnosti kategorie nebo nízké úrovně zaslaných snímků. Kromě „Ocenění poroty“ může porota udělit „Zvláštní ocenění“ s upřesněním, k čemu se zvláštní ocenění u konkrétního snímku vztahuje.

Pásmo nejúspěšnějších snímků z Animága Kroměříž 2024 bude uvedeno na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival formou elektronické platformy SCREEN, případně také jako součást doprovodného programu festivalu.

 

Systém hodnocení příspěvků zaslaných do soutěže sleduje základní kritéria:

 1. Zpracování – výtvarné a technické řešení.
 2. Celkový dojem, vyznění – komplexní působení díla, výrazová stránka.
 3. Příběh – myšlenková a dějová linka, práce se scénářem, využití motivačního tématu.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

 • Vyhlášení soutěžní přehlídky – zadání motivačních témat, spuštění metodické podpory přes webové stránky soutěže: 1. 11. 2023;
 • Uzávěrka školního kola: do 30. 3. 2024;
 • Příjem soutěžních snímků do ústředního kola: uzávěrka ke dni 31. 3. 2024;
 • Ústřední kolo:
  • hodnocení snímků odbornou porotou: od 1. 4. 2024;
  • divácká přehlídka: 13. – 17. 5. 2024 online formou mediálních kanálů a v kombinaci prezenčního promítání v kině Nadsklepí v Kroměříži
  • vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže 28. 5. 2024 formou kombinovanou (prezenčně i formou streamovaného záznamu)
  • odprezentování nejúspěšnějších snímků Animág Kroměříž 2024 na 64. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival (30. 5. – 6. 2024) prostřednictvím elektronické platformy ZLÍN FEST SCREEN, případně také v doprovodném programu festivalu.

 

ODBORNÁ POROTA:

Odborná porota (lektorský tým) je tvořena profesionálními animátory a vyučujícími na VŠ uměleckého směru:

Mgr. Milan Šebesta – animátor, filmový výtvarník, režisér, pedagog (externí pedagog VOŠ filmová při Filmových ateliérech Zlín, VUT Brno, UTB Zlín fakulta technologická…), odborný poradce a porotce filmových soutěží.

Michael Carrington, absolvent Filmové školy Zlín – obor animace; výtvarník, animátor, režisér, vedoucí oboru animace na VOŠ filmové Zlín (2006-2010), v současnosti pedagog FAMU Praha, katedra animované tvorby.

Lucie Strnadelová, animátorka, lektorka, absolventka Filmové školy Zlín, autorka animovaných filmů pro děti.

Mgr. Adéla Šimová, animátorka, výtvarnice, absolventka VOŠ filmové Zlín obor výtvarné zpracování animovaného filmu (DiS.), absolventka UTB Zlín – klasická animovaná tvorba (BcA.), absolventka UP Olomouc – Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání a Filmová věda, obor učitelství VV pro SŠ a ZUŠ (Mgr.), lektorka animačních workshopů.

Mgr. Karel Gamba, učitel mediální výchovy a základů společenských věd, pedagog volného času, fotograf (volná tvorba), lektor.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu porotců (např. ze zdravotních, organizačních důvodů).

 

TECHNICKÁ PODPORA TVŮRCŮM A PEDAGOGŮM:

Od vyhlášení soutěže 1. 11. 2023 je poskytována přímá podpora samotným tvůrcům i pedagogům přes webové stránky soutěže a na nich uvedených kontaktů na odborné garanty. Možná je telefonická a emailová komunikace s pořadateli soutěže.

Oceněné snímky z předchozího ročníku soutěže jsou dostupné na webových stránkách soutěže www.animag-kromeriz.cz a slouží k vzájemné inspiraci a jako příklady dobré praxe.

Snímky z posledního ročníku Animága jsou též uveřejněny na webu Zlínského filmového festivalu v sekci Zlín Fest Screen https://www.zlinfest.cz/25770-zlin-fest-screen, která se celoročně věnuje popularizaci filmového umění, motivaci k rozšíření mediální gramotnosti na základních i středních školách, včetně metodické podpory k animaci.

VYHLÁŠENÉ OCENĚNÍ JE DOPLNĚNO VĚCNOU CENOU – ZPRAVIDLA TABLETEM NEBO HODNOTNÝMI DALŠÍMI CENAMI. O konkrétní podobě ocenění rozhoduje pořadatel soutěže dle aktuálních možností.

O udělení konkrétního typu ocenění rozhoduje porota a nelze si jiným způsobem ocenění nárokovat, či rozporovat názor poroty.

 

MÁTE RÁDI OPAKOVÁNÍ V JINÉM KABÁTĚ? PROLISTUJTE NAŠE INOVOVANÉ STRÁNKY, TŘEBA OBJEVÍTE DALŠÍ INSPIRACI!