HARMONOGRAM | PRAVIDLA 2020-2021

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE – nový 5. ročník: 1. listopadu 2020

Nadějní animátoři tvoří od listopadu 2020 do března 2021

Příjem soutěžních snímků: v průběhu měsíce března 2021

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: ke dni 31. 3. 2021

Hodnocení snímků porotou: v průběhu dubna 2021

Divácké hodnocení snímků vybraných porotou do přehlídky: květen 2021

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN AUTORŮM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SNÍMKŮ: přelom května a června 2021

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

DOPORUČENÍ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM I AKTUALIZOVANÝ MANUÁL K SOUTĚŽI, KTERÝ ZEJMÉNA NOVÝM ZÁJEMCŮM MŮŽE V MNOHÉM POMOCI – stahujte soubor pdf: ZDE 

NÁHLED NA MANUÁL K SOUTĚŽI – prohlížejte: ZDE

 

Soutěžní kategorie a motivační témata 

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Poslední, čtvrtá, kategorie je nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínku pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií.

 

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: 

HOKUS POKUS PŘEKVAPENÍ – MALÝ PŘÍBĚH K POBAVENÍ

 

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: 

SUPER PŘÍHODA NENÍ NÁHODA

 

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: 

KDYŽ MĚ NAPAD NÁPAD…

 

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Respektování motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je podmínkou pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky bez vazby na vyhlášené motivační téma budou zařazeny automaticky do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená pouze klasickými animačními postupy: technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film, rozhodující je i rok vytvoření – musí být 2019, 2020 a 2021. Délka snímku pro zařazení do soutěže je 1:30 – 3:59 minut včetně titulků. Delší nebo kratší snímky budou automaticky zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2018. Titulky soutěžního snímku musí obsahovat: název snímku, jméno autora, název školy (pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)) a rok vytvoření snímku.

Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz v době únor – březen 2021. Pokud chcete odeslat snímek dříve – kontaktujte nás a vše domluvíme.

 

Doporučený systém nominace snímků:

Soutěž je postavena na výzvě školám, volnočasovým zařízením a dalším institucím, které mají možnost iniciovat vytvoření animovaných snímků dle pravidel a následně je řádně nominovat do soutěžní přehlídky. Systém v ideálním případě předpokládá realizaci školní kola v rámci ZŠ, SŠ, ZUŠ, volnočasových zařízení. 

 

Výběr snímků, které se utkají o přízeň publika:

5členná odborná porota po uzávěrce 31. 3. 2021 vybere z přijatých filmů maximálně 50 nejzdařilejších snímků (maximálně 15+15+15 z každé soutěžní kategorie + 5 z nesoutěžní přehlídkové kategorie, nebo dle možností a obsazenosti aktuálního ročníku).Vybrané snímky se automaticky dostanou také blíž k divákům – prostřednictvím hlasovací přehlídky online – nebo i  přímo v kině (pokud to podmínky dovolí).

 

Hodnocení příspěvků zaslaných do soutěže probíhá na základě kritérií, které sleduje odborná porota:

1. Příběh – myšlenková a dějová linka, práce se scénářem, vztah k motivačnímu tématu

2. Zpracování – výtvarné a technické řešení

3. Celkový dojem, vyznění – komplexní působení díla, výrazová stránka

V každé soutěžní kategorii reprezentované konkrétními podkategoriemi se uděluje základní ocenění – „vítěz kategorie“. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění v případě malé naplněnosti podkategorie nebo nízké úrovně přijatých snímků. Kromě ocenění „vítěz kategorie“ může porota udělit čestná uznání / mimořádné ceny poroty. Čestná uznání / mimořádné ceny poroty mohou získat také snímky ze 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.

KAŽDÉ Z VYHLÁŠENÝCH OCENĚNÍ JE DOPLNĚNO VĚCNOU CENOU – ZPRAVIDLA TABLETEM NEBO HODNOTNÝMI DALŠÍMI CENAMI.

O udělení konkrétního typu ocenění rozhoduje porota a nelze si jej jinak nárokovat.