HARMONOGRAM | PRAVIDLA PRO 6. ročník (2021-2022)

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE | 1. listopadu 2021

Nadějní animátoři tvoří od listopadu 2021 do března 2022

Příjem soutěžních snímků | v průběhu měsíce března 2022

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE | ke dni 31. 3. 2022

Hodnocení snímků porotou | v průběhu dubna 2022

Divácké hodnocení snímků vybraných porotou do přehlídky | květen 2022

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A OCENĚNÍ AUTORŮ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SNÍMKŮ | začátek června 2022

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Soutěžní kategorie a motivační témata 6. ročníku

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Porota má možnost také vyhlásit kategorie nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínky (zejména technické) pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií. 

 

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: 

Příběhy až z Tramtárie aneb Kde si žije fantazie…

 

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: 

Co se všechno stalo, když se cosi rozhýbalo…

 

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: 

Inspirováno tou mou nespoutanou optikou…

 

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Využití motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je jeden z hodnocených parametrů pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky, které nesplňují některý z parametrů níže uvedených, mohou porotou vyhodnoceny jako důležitý inspirační zdroj a  na základě jejího rozhodnutí mohou být zařazeny do přehlídky právě v nesoutěžní /přehlídkové/ kategorii. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená především formou klasických animačních postupů:

technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film, porota sleduje také rok vytvoření – pro 6. ročník soutěže musí být 2021 a 2022. Délka snímku pro zařazení do soutěže je doporučena následovně: 1:30 – 3:59 minut včetně titulků.

Delší nebo kratší snímky mohou být porotou zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2020. Titulky soutěžního snímku musí obsahovat: název snímku, jméno autora, název školy (pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)) a rok vytvoření snímku. Porota sleduje také podíl klasické animace – tedy stop motion snímání políčko po políčku a kombinace s postupy softwarovými apod. S ohledem na postupující znalosti a dovednosti v oblasti ICT, je možné tyto elektronicky vytvořené prvky do snímků vkládat. Podíl klasické tvůrčí práce animátora však by měl vždy přesahovat podíl elektronicky dodané akce. Posouzení je zcela v intencích působení a odpovědnosti odborné poroty.

Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz v době únor – březen 2022. Pokud chcete odeslat snímek dříve – kontaktujte nás a vše domluvíme.

 

Doporučený systém nominace snímků:

Soutěž je postavena na výzvě školám, volnočasovým zařízením a dalším institucím, které mají možnost iniciovat vytvoření animovaných snímků dle pravidel a následně je řádně nominovat do soutěžní přehlídky. Systém v ideálním případě předpokládá realizaci školní kola v rámci ZŠ, SŠ, ZUŠ, volnočasových zařízení. 

 

Výběr snímků, které se utkají o přízeň publika:

5členná odborná porota po uzávěrce 31. 3. 2022 vybere z přijatých filmů maximálně 50 nejzdařilejších snímků (maximálně 15+15+15 z každé soutěžní kategorie + mají možnost inspirativní dílo doporučit i z nesoutěžní přehlídkové kategorie, nebo dle možností a obsazenosti aktuálního ročníku).Vybrané snímky se automaticky dostanou také blíž k divákům – prostřednictvím hlasovací přehlídky online – nebo i  přímo v kině (pokud to podmínky dovolí). POROTA MÁ VÝHRADNÍ PRÁVO ROZHODNOUT ZAŘAZENÍ DO PŘEHLÍDKOVÉ KOLEKCE. 

 

Hodnocení příspěvků zaslaných do soutěže probíhá na základě kritérií, které sleduje odborná porota:

1. Příběh – myšlenková a dějová linka, práce se scénářem, vztah k motivačnímu tématu

2. Zpracování – výtvarné a technické řešení

3. Celkový dojem, vyznění – komplexní působení díla, výrazová stránka

V každé soutěžní kategorii reprezentované konkrétními podkategoriemi se uděluje základní ocenění – „vítěz kategorie“. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění v případě malé naplněnosti podkategorie nebo nízké úrovně přijatých snímků. Kromě ocenění „vítěz kategorie“ může porota udělit čestná uznání / mimořádné ceny poroty. Čestná uznání / mimořádné ceny poroty mohou získat také snímky ze 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.

VYHLÁŠENÉ OCENĚNÍ JE DOPLNĚNO VĚCNOU CENOU – ZPRAVIDLA TABLETEM NEBO HODNOTNÝMI DALŠÍMI CENAMI. O konkrétní podobě ocenění rozhoduje pořadatel soutěže dle aktuálních možností.

O udělení konkrétního typu ocenění rozhoduje porota a nelze si jiným způsobem ocenění nárokovat, či rozporovat názor poroty.