PRAVIDLA SOUTĚŽE 2017

VŠECHNY ZÁVAZNÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE K 2. ROČNÍKU ANIMÁGA ZÍSKÁTE PRÁVĚ ZDE.ManualIKONA

POKUD SI SOUBOR CHCETE STÁHNOUT A VYTISKNOUT – klikněte na ikonu.

Návod, jak odeslat vaše finální filmečky:

Animag2017_vyzva03_2017 (1)


 

DOPOUČOVANOU APLIKACI MOVIE MAKER PRO ODSTARTOVÁNÍ VAŠI PRÁCE ANIMÁTORA SI BEZPLATNĚ STÁHNETE ZE STRÁNEK WINDOWS: » ZDE «


ZÁVAZNÉ INFORMACE KE 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 2017

o Vyhlášení soutěžní přehlídky – říjen 2016

o Příjem soutěžních snímků: leden – březen 2017, uzávěrka ke dni 31. 3. 2017

o Divácká přehlídka v Kroměříži: 22. – 26. 5. 2017

o Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky s tvůrčí dílnou v Kroměříži v termínu 30. – 31. 5. 2017 zahrnuje tyto dílčí aktivity:

o Vyhlášení výsledků soutěže na základě hodnocení odborné poroty

o Přehlídka nejúspěšnějších snímků 2. ročníku Animág Kroměříž 2017 na 57. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival

o Tvůrčí dílna a semináře pro soutěžící a pedagogický doprovod

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžní kategorie a motivační témata soutěže

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Poslední, čtvrtá, kategorie je nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínku pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií.

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: Bez barvy, s barvou na strunu hravou příběh se vyladil…

 

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: Kouzlo pohybu všude kolem nás

 

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: Harmonie kontrastů

 

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Respektování motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je podmínkou pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky bez vazby na vyhlášené motivační téma budou zařazeny automaticky do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená pouze klasickými animačními postupy: technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film, rozhodující je i rok vytvoření – musí být 2016 nebo 2017. Délka snímku pro zařazení do soutěže je 1:30 – 3:59 minut včetně titulků. Delší nebo kratší snímky budou automaticky zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2016. Titulky soutěžního snímku musí obsahovat: název snímku, jméno autora, název školy (pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)) a rok vytvoření snímku.

Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz.

V přihlašovacím formuláři se uvádí:

* Jméno a příjmení autora

* Místo bydliště autora

* Rok narození autora

* Název instituce a kontaktní osobu, která snímek přihlašuje, nebo jméno zákonného zástupce nezletilého autora

* Kontaktní údaje na tvůrce, instituci, popř. zákonného zástupce (email, telefon)

* Název snímku

* Anotace (stručný popis obsahu snímku)

* Volba kategorie a zpracovávaného tématu (popř. bez vazby na soutěžní téma)

* Délka snímku

 

Doporučený systém nominace snímků:

Soutěž je postavena na výzvě školám, volnočasovým zařízením a dalším institucím, které mají možnost iniciovat vytvoření animovaných snímků dle pravidel a následně je řádně nominovat do soutěžní přehlídky. Systém předpokládá realizaci školní kola v rámci ZŠ, SŠ, ZUŠ, volnočasových zařízení.

Hodnocení snímků, ocenění:

5 členná odborná porota po uzávěrce 31. 3. 2017 vybere z přijatých filmů maximálně 50 nejzdařilejších snímků (maximálně 15+15+15 z každé soutěžní kategorie + 5 z nesoutěžní přehlídkové kategorie, nebo dle možností a obsazenosti aktuálního ročníku). Tvůrci vybraných snímků spolu s pedagogickým doprovodem nebo zákonným zástupcem tímto získávají možnost zúčastnit se nejen slavnostního vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky, ale i tvůrčí dílny s českými profesionálními animátory a doprovodných seminářů.

Hodnocení příspěvků zaslaných do soutěže sleduje základní kritéria:

1. Příběh – vztah k motivačnímu tématu, myšlenková a dějová linka, práce se scénářem

2. Zpracování – výtvarné a technické řešení

3. Celkový dojem, vyznění – komplexní působení díla, výrazová stránka

V každé soutěžní kategorii reprezentované konkrétními podkategoriemi se uděluje základní ocenění – „vítěz kategorie“. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění v případě malé naplněnosti podkategorie nebo nízké úrovně přijatých snímků. Kromě ocenění „vítěz kategorie“ může porota udělit čestná uznání / mimořádné ceny poroty. Čestná uznání / mimořádné ceny poroty mohou získat také snímky ze 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.