PRAVIDLA SOUTĚŽE 2019/2020

 ZÁVAZNÉ INFORMACE K 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 2020

o Vyhlášení soutěžní přehlídky – konec října 2019

o Příjem soutěžních snímků: v průběhu měsíce března 2020, uzávěrka ke dni 31. 3. 2020

o Divácká přehlídka proběhne v Kině Nadsklepí v Kroměříži ve dnech 25. – 29. 5. 2020 a v rámci 60. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival

 o VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, SEMINÁŘ A TVŮRČÍ DÍLNA: proběhne v Kroměříži 2. – 3. 6. 2020 a zahrnuje:                    Vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže na základě hodnocení odborné poroty včetně rozborového semináře s odbornou porotou – místo konání: Kino Nadsklepí v Kroměříži v úterý 2. 6. 2020 + následující den ve středu 3. 6. 2020- tvůrčí seminář a workshopy pro soutěžící a pedagogický doprovod k tématu tvorby animovaných snímků, tzv. Inspirační den. Dílny a semináře jsou vedeny odbornými lektory – profesionálními animátory a výtvarníky.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

DOPORUČENÍ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM I AKTUALIZOVANÝ MANUÁL K SOUTĚŽI, KTERÝ ZEJMÉNA NOVÝM ZÁJEMCŮM MŮŽE V MNOHÉM POMOCI- stahujte soubor pdf: ZDE 

 

Soutěžní kategorie a motivační témata soutěže

Soutěž má tři základní soutěžní kategorie (dle věku účastníků), jež jsou dále členěny dle institucí, které tvůrcům poskytují metodickou podporu. Poslední, čtvrtá, kategorie je nesoutěžní, mohou v ní být odprezentovány snímky, které nesplňují podmínku pro zařazení do některé ze tří základních soutěžních kategorií.

1. Kategorie 6 -11 let (odpovídá 1. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 1. kategorii: 

HOKUS POKUS PŘEKVAPENÍ – MALÝ PŘÍBĚH K POBAVENÍ

 

2. Kategorie 11-15 let (odpovídá 2. stupni ZŠ)

a) ZŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení (tzn. snímek přihlášený ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený zákonným zástupcem autora)

Motivační téma pro 2. kategorii: 

SUPER PŘÍHODA NENÍ NÁHODA

 

3. Kategorie 15-19 let (odpovídá SŠ)

a) SŠ (tzn. snímek přihlášený školou)

b) ZUŠ a volnočasová zařízení, specializované školy s mediální tvorbou (tzn. snímek přihlášený SŠ, ZUŠ, jiným zařízením)

c) Samostatné autorské filmy (tzn. snímek přihlášený autorem nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilé osoby)

Motivační téma pro 3. kategorii: 

KDYŽ MĚ NAPAD NÁPAD…

 

4. Nesoutěžní (přehlídková) kategorie

Respektování motivačního tématu pro jednotlivé kategorie je podmínkou pro zařazení do soutěžní části přehlídky. Snímky bez vazby na vyhlášené motivační téma budou zařazeny automaticky do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená pouze klasickými animačními postupy: technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film, rozhodující je i rok vytvoření – musí být 2018 nebo 2019 Délka snímku pro zařazení do soutěže je 1:30 – 3:59 minut včetně titulků. Delší nebo kratší snímky budou automaticky zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2018. Titulky soutěžního snímku musí obsahovat: název snímku, jméno autora, název školy (pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)) a rok vytvoření snímku.

Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz.

V přihlašovacím formuláři se uvádí:

* Jméno a příjmení autora

* Místo bydliště autora

* Rok narození autora

* Název instituce a kontaktní osobu, která snímek přihlašuje, nebo jméno zákonného zástupce nezletilého autora

* Kontaktní údaje na tvůrce, instituci, popř. zákonného zástupce (email, telefon)

* Název snímku

* Anotace (stručný popis obsahu snímku)

* Volba kategorie a zpracovávaného tématu (popř. bez vazby na soutěžní téma)

* Délka snímku

 

Doporučený systém nominace snímků:

Soutěž je postavena na výzvě školám, volnočasovým zařízením a dalším institucím, které mají možnost iniciovat vytvoření animovaných snímků dle pravidel a následně je řádně nominovat do soutěžní přehlídky. Systém předpokládá realizaci školní kola v rámci ZŠ, SŠ, ZUŠ, volnočasových zařízení.

Hodnocení snímků, ocenění:

5 členná odborná porota po uzávěrce 31. 3. 2019 vybere z přijatých filmů maximálně 50 nejzdařilejších snímků (maximálně 15+15+15 z každé soutěžní kategorie + 5 z nesoutěžní přehlídkové kategorie, nebo dle možností a obsazenosti aktuálního ročníku). Tvůrci vybraných snímků spolu s pedagogickým doprovodem nebo zákonným zástupcem tímto získávají možnost zúčastnit se nejen slavnostního vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky, ale i tvůrčí dílny s českými profesionálními animátory a doprovodných seminářů.

Hodnocení příspěvků zaslaných do soutěže sleduje základní kritéria:

1. Příběh – myšlenková a dějová linka, práce se scénářem, vztah k motivačnímu tématu

2. Zpracování – výtvarné a technické řešení

3. Celkový dojem, vyznění – komplexní působení díla, výrazová stránka

V každé soutěžní kategorii reprezentované konkrétními podkategoriemi se uděluje základní ocenění – „vítěz kategorie“. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění v případě malé naplněnosti podkategorie nebo nízké úrovně přijatých snímků. Kromě ocenění „vítěz kategorie“ může porota udělit čestná uznání / mimořádné ceny poroty. Čestná uznání / mimořádné ceny poroty mohou získat také snímky ze 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie.