PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Animág Kroměříž 2020 – ZRUŠENO!

PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE ZÍSKÁVÁTE OD NÁS PODPORU V PODOBĚ INFORMACÍ. BUDEME VÁM FANDIT, ABY SE VAŠE ANIMOVANÉ DÍLKO POVEDLO. S PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE NEVÁHEJTE, KLIDNĚ SE PŘIHLASTE JIŽ NYNÍ.

(Povinná pole přihlašovacího formuláře (vyžadováno), u nichž nyní nemůžete napsat konkrétní informace, stačí vyplnit větou: Bude upřesněno.) A JE TO! 

 

Jméno a příjmení - autor nebo jeden z týmu (vyžadováno)

Místo bydliště autora (vyžadováno)

Rok narození autora (vyžadováno)

Název instituce a kontaktní osobu, která snímek přihlašuje, nebo jméno zákonného
zástupce nezletilého autora (vyžadováno)

Kontaktní údaje na tvůrce, instituci, popř. zákonného zástupce (email, telefon)(vyžadováno)

Název snímku (vyžadováno)

Anotace - stručný popis obsahu snímku (vyžadováno)

Volba kategorie a zpracovávaného tématu - popř. bez vazby na soutěžní téma (vyžadováno)